Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Στο internet η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Πρόκειται για ένα θεσμό που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ελέγχου των αιρετών εκείνων, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα θέματα της περιοχής τους, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή των αρχόντων του τόπου του.
Υπενθυμίζεται ότι στην υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης της περιουσιακής τους
κατάστασης, εμπίπτουν και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, των δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και των συνδέσμων δήμων.

Καταστατική Θέση Αιρετών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου