Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

7 Ελεγκτές Νομιμότητας στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ

Προκηρύσσεται μία θέση Ελεγκτή Νομιμότητας ανά Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ως ακολούθως:

1. Αττικής με έδρα την Αθήνα
2. Θεσσαλίας-Στερεά Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα
3. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με έδρα την Πάτρα
5. Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά
6. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
7. Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία:
24-01-2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
05/01/2011-24/01/2011
Τηλέφωνο:
213 1364611, 213 1364639

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου