Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο Ιανουαρίου

Σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011, στις 19:00 θα γίνει το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής.
Τα θέματα προς συζήτηση είναι 33 και έχουν ως εξής:

1)      Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για μεταφορά αρμοδιοτήτων του αρ.204 του Ν.3852/2010 που προβλέπονται για του νησιώτικους Δήμους

2)      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 25 εργατών καθαριότητας, 10 οδηγών, 1 ηλεκτρολόγου, 5 υπαλλήλων γραφείου και 8 εισπρακτόρων, διάρκειας 5-8 μηνών για τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν στη Διοικητική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, την επάνδρωση των λεωφορείων, το Μουσείο Παπαδιαμάντη και τα γραφεία πληροφοριών.

3)      Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2011.

4)      Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2011.

5)      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011.

6)      Ορισμός ενός δημοτικού σύμβουλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών.

7)      Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ με την διαδικασία του αρ.15 Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.

8)      Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40 ευρώ με την διαδικασία του αρ.16 Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.

9)      Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκιάθου , σύμφωνα με το αρ.1 Π.Δ. 270/81

10)  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφόρων με συμβιβασμό για το έτος 2011.

11)  Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως των δικαιούχων.

12)  Λήψη απόφασης για συμμέτοχη του Δήμου Σκιάθου στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τουριστικής Προβολής και Συντονισμού της Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολίτικης και Οργάνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής για το έτος 2011του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης:
Α) ποσού 2.650 € (κόστος συμμετοχής) στη διεθνή έκθεση FERIENMESSE WIEN που θα διεξήχθη από 13-16/10/2011 στην Βιέννη Αυστρίας,
Β) ποσού 2.800€ (κόστος συμμετοχής) στη διεθνή έκθεση MATKA 2011 Ελσίνκι-Φιλανδία , που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Ιανουαρίου 2011 και
Γ) ποσού 3.000 € (κόστος συμμετοχής) στη διεθνή έκθεση VAKANDIEBEURS 2011, που θα πραγματοποιηθεί από 11-16 Ιανουαρίου 2011.
13)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστική παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΕΝΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ» (αρ. μελέτης 157/2007).

14)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (αρ. μελέτης 13/2007).

15)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΑΝΕΜΟ» (αρ. μελέτης 209/2007).

16)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡ.ΗΛΙΑΣ – ΚΑΣΤΡΟ» (αρ. μελέτης 208/2007).

17)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ» (αρ. μελέτης 179/2007).

18)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (αρ. μελέτης 207/2007).

19)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οριστικής εκτελεσθείσα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ » (αρ. μελέτης 199/2007).

20)  Αποδοχή της 71/2010 επικαιροποιημένης (λόγω αλλαγής ΦΠΑ) μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» προϋπολογισμού 72.000 €.

21)  Αποδοχή της 70/2010 επικαιροποιημένης (λόγω αλλαγής ΦΠΑ) μελέτης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β14 ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  προϋπολογισμού 109.000 €.

22)  Αποδοχή προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΞΑΝΕΜΟΣ» .

23)  Αποδοχή μελέτης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΝΙΑ’».

24)  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ».

25)  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

26)  Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης χωρίς άσκηση ενδίκου μέσου κατά της 11/2010 απόφαση Ειρηνοδικείου Σκιάθου (αγωγή Μ. Σπανοδήμου ) σύμφωνα με την αριθ.302/2010 απόφαση εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής.

27)  Λήψη απόφασης για παραίτηση από τα δικόγραφα ανακοπών κατά της εταιρίας Β. Γιτσόπουλος &ΣΙΑ ΟΕ σε εκδοθείσες διαταγές πληρωμής κατόπιν κατασχετήριων εγγράφων μετά την αριθ. 304/2010 απόφαση εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής.

28)  Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης χωρίς άσκηση ενδίκου μέσου κατά της 63/2010 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (αγωγή Ν. Γκόγκα) μετά την αριθ. 324/2010 απόφαση εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής.

29)  Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης οικοπέδου για την στάθμευση οχημάτων του Δήμου.

30)  Συγκρότηση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

31)  Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολίτικης Προστασίας του Δήμου Σκιάθου

32)  Εξέταση αιτημάτων του Συλλόγου ΔΥΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ που υποβάλλονται με το υπ. αριθ. Πρωτ.10610/30-11-2010.

33)  Μετακινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου