Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Ανανέωση εξαγωγικής επωνυμίας και ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας γνωρίζει στα μέλη του ότι έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις εξαγωγικής επωνυμίας των εξαγωγέων της Περιφέρειάς μας, οι οποίοι καταχώρησαν την επωνυμία τους ή ανανέωσαν αυτή στο Ειδικό Μητρώο εξαγωγέων το έτος 2008.
    Οι εξαγωγείς, που πρόκειται να προβούν σε ανανέωση των επωνυμιών τους θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Επιμελητηρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011.
Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμιά παράταση στην παραπάνω προθεσμία.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421023261, 23766, κα Σπίνα Καλλιόπη και κα Χατζηγεωργίου Ελένη.


Το Επιμελητήριο Μαγνησίας γνωρίζει στα μέλη του ότι έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίες έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Οι διαμεσολαβητές, που πρόκειται να προβούν σε ανανέωση των αδειών τους θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Επιμελητηρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011.
Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμιά παράταση στην παραπάνω προθεσμία.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421023261, 23766, κα Σπίνα Καλλιόπη και κα Χατζηγεωργίου Ελένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου