Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Ενίσχυση ύψους 162 εκατ. ευρώ στους Δήμους

Σύμφωνα με το υπουργείο, στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σχολικών φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ.
Επιπλέον, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Σημειώνεται τέλος ότι το κόστος της απασχόλησης, τού, με συμβάσεις έργου, προσωπικού καθαριότητας, συνεχίζει να καλύπτεται μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2010- 2011 από το υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η απόφαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου