Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο

«Η πρωτοβουλία «Ελληνικός Τουρισμός 2020» σκοπεύει στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η πρόταση για το νέο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση του αυτονόητου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της μελέτης του ΣΕΤΕ με θέμα: «Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για τον νέο αναπτυξιακό μοντέλο». Η μελέτη έχει αποκλειστικό χορηγό την Eurobank EFG.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση της μελέτης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Νίκος Αγγελόπουλος τόνισε ότι: «η πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο του ελληνικού τουρισμού είναι κατά βάση πρόταση πολιτικής, που κατά προτεραιότητα, πρέπει να διαχειρισθεί ή ακόμα καλύτερα να επιβάλλει κύρια την αλλαγή νοοτροπίας. Η σημερινή ρομαντική προσέγγιση με την οποία ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει τη σχέση του με τον τουρισμό, πρέπει να μετατραπεί σε προσέγγιση τεχνοκρατική με συνέχεια και συνέπεια. Η σημερινή προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα, που χαρακτηρίζεται από ενδοκλαδική εσωστρέφεια, πρέπει να μετεξελιχθεί σε εξωστρεφή πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι προαπαιτούμενο κάθε προσπάθειας ανάπτυξης, η συνειδητοποίηση από την Πολιτεία, όπως και στην έκταση που αυτή εκφράζεται, ότι ο τουρισμός είναι θεμελιώδης τομέας της οικονομίας με τις ευρύτερες συνέργειες με τους άλλους τομείς της οικονομίας, με εξωστρέφεια πάνω από το 80% της δραστηριότητάς του, με επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και με τη μεγαλύτερη, σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διαχρονικά και μέχρι σήμερα η συμβολή του δημόσιου τομέα τόσο στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όσο και στη δημιουργία των καταλλήλων και αναγκαίων υποδομών είναι υποτονική. Συνεπώς, θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η αλλαγή στάσης των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα της οικονομίας, τον τουρισμό.»

Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου