Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ για πολιτιστικές υποδομές στη Θεσσαλία

Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 για υποδομές στον τομέα του πολιτισμού. Η σχετική πρόσκληση που εκδόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας Θεσσαλίας και υπογράφηκε από την Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Καλλιόπη Γερακούδη, απευθύνεται σε φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
 
• Υπουργείο Πολιτισμού- Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς
• ΟΤΑ Α΄ βαθμού περιφέρειας Θεσσαλίας
• Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εποπτευόμενα από το δημόσιο ή δημόσιους φορείς, με συναφείς καταστατικούς σκοπούς.
 
Όλοι οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι, καλούνται να υποβάλουν...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου