Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Χρυσοχοΐδης προς περιφερειάρχες: Δώστε ώριμες προτάσεις για χρηματοδότηση με 5,2 δις από το ΕΣΠΑ

Την αξιοποίηση των προσφερόμενων 22 δις του ΕΣΠΑ ζήτησε από τους περιφερειάρχες ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθούν και να αναθερμάνουν τις τοπικές οικονομίες. Χαρακτήρισε «πρωτοφανές ποσοτικό και ποιοτικό άλμα» την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ από το 2,9% πέρυσι στο 18% κατά το 2010 ενώ ο φετινός στόχος είναι να διοχετευτούν για επενδυτικά έργα πόροι ύψους 5,2 δις €.


Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους περιφερειάρχες:1. Προτάσεις για προτεραιότητες επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής (στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου)

    2. Προτάσεις για ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό (στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου)

    3. Ειδικές και αιτιολογημένες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης

    4. Θεσμικά μέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας

    5. Τεχνογνωσία τοπικής ανάπτυξης και εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης

    6. Επικαιροποιημένα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια, ώστε να έχουμε καθαρή εικόνα για τους στόχους μας,

    7. Επιχειρησιακό σχεδιασμό συμπληρωματικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα Κοινοτικά προγράμματα, περιλαμβανόμενων του INTERREG, και των νέων εργαλείων πολιτικής του Υπουργείου μας. Για παράδειγμα είναι άμεση ανάγκη ο εντοπισμός και η επιτάχυνση όλων των ώριμων έργων του ΕΣΠΑ και των ΠΕΠ, η επιλογή ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ και έργων ΠΔΕ που χρήζουν άμεσης προώθησης και είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι η πολιτική ηγεσία, οι κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου θα συμβάλουν για:

- Συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ αλλά και πρακτική βοήθεια με συγκρότηση ομάδων κρούσης για άμεση παρέμβαση εκεί, όπου υπάρχει πρόβλημα

- Τεχνογνωσία για την ωρίμανση έργων ΣΔΙΤ.

- Ειδικά Αναπτυξιακά Σχέδια για περιοχές στις οποίες υπάρχει έντονο το πρόβλημα της κρίσης

- Ενημέρωση για όλο το φάσμα των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων

- Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των έργων σε κάθε περιοχή.
   

Μιλώντας για τις περιφερειακές ανισότητες της χώρας, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε: «Βιώνουμε τη μητροπολιτική κυριαρχία. Η Αττική παράγει το 49% του ΑΕΠ με κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα 30.500 ευρώ σχεδόν τριπλάσιο από τους νομούς Καρδίτσας, Ροδόπης και Ηλείας με περίπου 10.000 ευρώ.
Οι περισσότερες περιφέρειες παράγουν ένα μικρό έως ασήμαντο ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ. Για παράδειγμα η Ήπειρος παράγει μόλις το 2,5% ενώ η Ανατολική Μακεδονία Θράκη μόλις το 3,5%».

Στη συνέχεια ο υπουργός άσκησε κριτική στα ΠΕΠ τα οποία «δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ως πραγματικά προγράμματα ανάπτυξης. Τόσο η αδυναμία των τοπικών κοινωνιών να προτείνουν συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης όσο και η πάγια απαίτηση της κεντρικής διοίκησης να ελέγχει τις τελικές κατανομές, οδήγησαν σε χρηματοδοτικά πακέτα που καμία σχέση δεν έχουν με ολοκληρωμένα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Τα κίνητρα των Επενδυτικών Νόμων για την περιφερειακή συνοχή οδήγησαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε θνησιγενείς επιχειρήσεις ή σε επενδύσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας».


Για τους παρόντες στόχους ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ λοιπόν και η προσαρμογή του στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο 2011. Πρέπει φυσικά όπως γνωρίζετε η αναθεώρησή του να συμφωνηθεί μετά από διαπραγμάτευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελικά να εγκριθεί και με απόφαση του αρμόδιου Επίτροπου, σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση». Και πρόσθεσε:

«Η επίτευξη όμως των στόχων του Μνημονίου για το ΕΣΠΑ το 2011 δεν θα μπορεί και πάλι να στηριχθεί στα Επενδυτικά Ταμεία. Αυτό κάνει το στόχο μας δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Θα μπορέσουμε όμως να πετύχουμε τους στόχους μας μόνον μέσω της κατανομής του συνολικού στόχου δημόσιας δαπάνης 5,5 δις € για το 2011 σε κάθε Ε.Π ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο ΕΣΠΑ. Κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια και Διαχειριστική Αρχή πρέπει να δεσμευθεί για την επίτευξη του δικού της στόχου απορρόφησης μέσα στο συγκεκριμένο και συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Το Υπουργείο μας θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο υλοποίησης και δαπανών, ώστε να δρούμε προληπτικά, να σας βοηθούμε, και να εντείνουμε την προσπάθεια εκεί που χρειάζεται».

Το χρονοδιάγραμμα δράσεων που έθεσε ο υπουργός Περιφερειακής ανάπτυξης, είναι:

    Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε και σας καλούμε να μας υποβάλετε:

    1. Προτάσεις για προτεραιότητες επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής (στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου)

    2. Προτάσεις για ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό (στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου)

    3. Ειδικές και αιτιολογημένες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης

    4. Θεσμικά μέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας

    5. Τεχνογνωσία τοπικής ανάπτυξης και εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης

    6. Επικαιροποιημένα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια, ώστε να έχουμε καθαρή εικόνα για τους στόχους μας,

    7. Επιχειρησιακό σχεδιασμό συμπληρωματικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα Κοινοτικά προγράμματα, περιλαμβανόμενων του INTERREG, και των νέων εργαλείων πολιτικής του Υπουργείου μας. Για παράδειγμα είναι άμεση ανάγκη ο εντοπισμός και η επιτάχυνση όλων των ώριμων έργων του ΕΣΠΑ και των ΠΕΠ, η επιλογή ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ και έργων ΠΔΕ που χρήζουν άμεσης προώθησης και είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου