Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 25η  Φεβρουαρίου 2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1).Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

2).Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Θεοδώρου Ευσταθίου του Γεωργίου που βρίσκεται στην  οδό Πολυτεχνείου –Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο.

3).Διόρθωση της αριθ. 4/2011 που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που περιορίζεται, λόγω μη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου, στον προγραμματισμό των προσλήψεων  για την κάλυψη των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό πρόσληψης:   
            α) Δυο (2) υπαλλήλων  κλάδου  ΔΕ29 οδηγών καθαριότητας οι οποίοι θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, 
           β)  Ενός (1) οδηγού γεωργικού μηχανήματος τύπου Α  κλάδου  ΔΕ  ο οποίος  θα προσληφθεί  για οκτώ μήνες,
           γ) Είκοσι (20) εργατών καθαριότητας κλάδου ΥΕ16 οι οποίοι θα προσληφθούν για οκτώ (8) μήνες και πέντε (5)  εργατών καθαριότητα κλάδου ΥΕ16 οι οποίοι θα προσληφθούν για έξι (6) μήνες.  

4).Λήψη απόφασης για συγχώνευση υφισταμένων Ν.Π.Δ.Δ..  

5).Λήψη απόφασης για συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

6).Έκφραση διάθεσης για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

7).Λήψη απόφασης για  εκμίσθωση ή μη των τριών (3) Λεωφορείων κυριότητας του Δήμου Σκιάθου και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της συγκοινωνιακής γραμμής ΣΚΙΑΘΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ και αντίστροφα με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος  270/81.

8)Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης  Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Κουρκούμπα Ελένης,  μετά την υποβολή της με αριθ. πρωτ. 898/9-2-2011  επιστολής της.

9).Εξέταση του  υπ. αριθ. πρωτ. αιτήματος της ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Α.Ε για εκσκαφή δρόμου για τοποθέτηση οπτικής ίνας μεταξύ δυο ξενοδοχείων «Καναπίτσα Μάρε» και «Cape kanapitsa».

10).Εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 1129/16-2-2011 αιτήματος του συλλόγου με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΞΑΝΕΜΟΥ» για παραχώρηση χώρου στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου για την διεξαγωγή αποκριάτικης εκδήλωσης από το σύλλογο την τελευταία Κυριακή των απόκρεων, όπως και  παραχώρηση :
                  α) Της εξέδρας που διαθέτει  ο Δήμος ,
                  β) ρεύματος από το Δημοτικό φωτισμό,
                  γ) άδεια εκμετάλλευσης και παραμονής ενός οχήματος για την εξυπηρέτηση της εκδήλωσης 
                  δ) άδεια αφισοκόλλησης στους δρόμους της Σκιάθου για την προβολή της εκδήλωσης,
                  ε) προβολή της εκδήλωσης από την Δημοτική τηλεόραση,
                  ζ) άδεια για μια τροχοκαντίνα που την διάρκεια της εκδήλωσης θα πουλάει μόνο σουβλάκια  (σχετική η υπ. αριθ. 1176/17-2-2011 αίτηση της Πατσογιάννη Γεωργίας η οποία επισυνάπτεται).           

11).Εξέταση της υπ. αριθ. πρωτ. 1189/18-2-2011 αιτήσεως του κ. Βουτσή Δημητρίου περί αναδρομικής διαγραφής βεβαιωμένου χρέους που αφορά μισθώματα καταστήματος στην ψαραγορά και μεταβολή των όρων της μισθωτικής σύμβασης, ώστε να καταβάλλονται μισθώματα μόνο για τους θερινούς μήνες.

12).Εξέταση της υπ. αριθ. πρωτ. 603/27-1-2011  αιτήσεως των Παναγιώτη Βατσή και Γεωργίου Σκουμπρή για μείωση μισθώματος χρήσεως αιγιαλού.     

13).Διαγραφές τελών . 

14).Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων  οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Σχολείου Σκιάθου.

15).Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων  οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Σκιάθου.

16).Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

17).Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σκιάθου, για την συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.   

18).Μετακινήσεις.    

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
                                                                                     ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου