Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Ενημερωτική Συνάντηση για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 18:00-20:30,
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος,  (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα)

Η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» φορέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προσκαλεί σε ενημερωτική  συνάντηση κλαδικούς φορείς και επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων και θα αναπτυχθούν, από στελέχη της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις σχετικές Προσκλήσεις. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος και θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απόστολος Δοντάς.

Πληροφορίες:
κος Γουγουλιάς Δημήτρης, Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ερμογένους 10, Λάρισα, τηλ: 2410257879            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου