Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

8μηνη σύμβαση στα ΕΛ.ΤΑ Σκιάθου

Τα ΕΛ.ΤΑ. προχωρούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων (24 Δ.Ε. Διανομέων, 4 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 1 Δ.Ε. Οδηγών πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στις Μονάδες Ταχ. Έργου των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Μονάδες πόλης Λάρισας
Λάρισα
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
9
102
Κατ. Ελασσόνας
Ελασσόνα
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
103
Κατ. Φαρσάλων
Φάρσαλα
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
104
Κατ. Τυρνάβου
Τύρναβος
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
105
Κατ. Αγιάς
Αγιά
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
106
Μονάδες πόλης Βόλου
Βόλος
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
7
107
Κατ. Αγριάς
Αγριά
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
108
Κατ. Αλμυρού
Αλμυρός
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
109
Κατ. Βελεστίνου
Βελεστίνο
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
110
Σκιάθου
Σκιάθος
Δ. Ε. Διανομείς
8μήνες
1
201
Κέντρο Διαλογής Λάρισας
Λάρισα
Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
8μήνες
4
301
Κέντρο Διαλογής Λάρισας
Λάρισα
Δ.Ε. Οδηγών
8μήνες
1

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου