Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος : 1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Αυγούστου 2014)

Εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου