Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Ένταξη σχολικών κτιρίων της Μαγνησίας στο ΕΣΠΑ

Δημοσιεύεται την ερχόμενη Δευτέρα από την διαχειριστική αρχή η πρόσκληση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ σχολικών κτιρίων. Έτσι οι Νομαρχίες ή οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση κατασκευής νέων εκπαιδευτηρίων.


Η Νομαρχία Μαγνησίας έχει εντάξει ήδη στο ΕΣΠΑ δύο σχολεία από την πρώτη πρόσκληση που είχε γνωστοποιηθεί από τον πρώην Περιφερειάρχη Φ. Γκούπα και συγκεκριμένα το Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης και το 17ο Νηπιαγωγείο Βόλου.


Γι’ αυτή την πρόσκληση θα υποβάλλει πρόταση για την ένταξη τριών σχολείων και ειδικότερα για το Δημοτικό Σχολείο Καλών Νερών, το Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς και τέλος το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μελισσατίκων.
Για την κατασκευή όλων των παραπάνω σχολείων θα απαιτηθεί ποσό της τάξης των 4 εκ. € και για τις προτάσεις που θα υποβληθούν υπάρχει η ανάλογη ωριμότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου