Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Πράσινος Τουρισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (Ε.Π.Α.Ε.).
Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.

ΚΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου