Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε. για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων

Ενημέρωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμος  Εταιρεία – ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε. για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.), δεν αφορά μόνο τους αλιείς, για την Προγραμματική περίοδο 2007  -2013 και για τα νησιά των Βορείων Σποράδων  ο Άξονας 4 : «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών».

Το  ποσοστό επιδότησης  ανέρχεται μέχρι 65 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης που υλοποιείται από αλιείς (όταν θέλουν να κάνουν άλλη δραστηριότητα εκτός της αλιείας, βλέπε παρακάτω) και μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης που υλοποιείται από μη αλιείς.
Αναλυτικά η χρηματοδότηση ...

Διαβάστε περισσότερα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου