Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ανακατασκευή κρηπιδώματος παλαιού λιμένα Σκιάθου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση του έργου:
«Ανακατασκευή κρηπιδώματος παλαιού λιμένα Σκιάθου»

Γνωμοδοτούμε θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανακατασκευή κρηπιδώματος παλαιού λιμένα Σκιάθου», κατόπιν Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης αυτού όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στον φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα περιεχόμενα σε αυτόν σχέδια, και εμφανίζεται στα συνοδεύοντα την παρούσα γνωμοδότηση τοπογραφικά.

Κατά την παρούσα γνωμοδότηση λήφθηκαν κατ’ αρχήν υπόψη τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα >>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου