Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
προκηρύσσει, επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω:

α)ΕΚΤΑΣΗ : 10τ.μ.
    ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΥΡΓΑΚΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
    ΧΡΗΣΗ : ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ Ευρώ (600,00 €) ΕΤΗΣΙΩΣ.

β)Έκταση : 22 τ.μ.
    Πόλη : ΣΚΙΑΘΟΣ
    Δήμος : ΣΚΙΑΘΟΥ
    Περιοχή : ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
    Είδος : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ο Δήμος Σκιάθου έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο κατάστημα (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ), έκτασης 22 τετραγωνικά μέτρα, που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την, 10/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ Ευρώ (200,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτο υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκιάθου.
Αρμόδια Υπάλληλος: Μαθηνού Άννα, Διεύθυνση: Νικοτσάρα 12, Τηλέφωνο : 2427350110

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου