Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο


ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
 Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου "Μπούρτζι", την Tρίτη 24 Μαΐου 2011, και ώρα 14:00, θα γίνει ειδική συνεδρίαση  (άρθρο 159 Ν. 3463/2006) με θέμα  ημερήσιας διάταξης :
 « Ψήφιση κατάλληλα αναμορφωμένου προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2350/4-4-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Μαγνησίας, (διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 3463/2006) ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου