Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου "Μπούρτζι" θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου.

Θέματα

1)Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2)Λήψη απόφασης για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μετά το υπ. αριθ. 877/35022/21-4-2011 έγγραφό της, για υποβολή του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2011, κατάλληλα αναμορφωμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 3463/2006 (Αριθ. 3/2011 απόφαση-εισήγηση εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου).

3)Λήψη απόφασης για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την αριθ. 58/2011 εισήγηση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.

4)Μετακινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου