Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ξεκινά η διόρθωση ... της περαίωσης


Τα λανθασμένα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης, που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τις προηγούμενες ημέρες, θα μπορούν να διορθώνουν οι εφορίες από την Τετάρτη (10/11), καθώς έχουν στη διάθεσή τους το ειδικό λογισμικό για την άμεση ηλεκτρονική διόρθωσή τους.

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων της δεκαετίας θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που προκύπτουν μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Εφόσον υπάρχουν λάθη και επανακαθοριστεί το σημείωμα, ο φόρος θα πληρωθεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.
Όσοι πληρώσουν το σύνολο της φόρου που προκύπτει από την περαίωση θα έχουν έκπτωση 10%.
Σύμφωνα με το νόμο ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις υποχρεούται να καταβάλλει το 20% του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι 5.000 ευρώ, σε 6, κατ΄ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000  ευρώ, σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 15.000 ευρώ, σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 15.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, σε 18 ίσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 20.000ευρώ, σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου