Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Καφετέρια Αχίλλειον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       Βόλος 29/10/ 2010
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                Αριθμ. πρωτ. 21121

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση
του διατηρητέου Δημοτικού καταστήματος «Καφετέρια Αχίλλειον»
που βρίσκεται στο Βόλο επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών,
το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο Κατάστημα του κτιριακού
συγκροτήματος «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
(κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 36.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Νοεμβρίου 2010,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 10.30π.μ. της ιδίας
ημέρας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν
ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
για παρακατάθεση σ΄αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει
μέρος στη δημοπρασία, ποσού 3.600 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου,
των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 50190 –191.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου