Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 17 Ιουνίου


ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Αύριο Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011, στις 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Ονοματοδοσία του Δημοτικού Παιδικού Σκιάθου.

4. Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση (κάθοδος προς Παπαδιαμάντη) του νέου διανοιγμένου
δρόμου μεταξύ της περιφερειακής οδού και της οδού Παπαδιαμάντη (από ιδιοκτησία Ζεμπέκη
ως ιδιοκτησία Τσιτσώνη).

5. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 86/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συγχώνευση
υφιστάμενων ΝΠΔΔ.

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σκιάθου.

7. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 95/2011 απόφασής της.

8. Εξώδικη επίλυση διαφοράς σε αγωγή του Κων/νου Γκάρα κατά του Δήμου Σκιάθου (Α.Ο.Ε.
72/2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου