Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση: «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση,τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 6.30΄ μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος) για την παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.
Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Βενετσάνο.
Είσοδος ελεύθερη
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης σε διεθνείς αγορές και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευών και έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους πριν την 01/01/2010 (01/01/2008 για μεγάλες επιχειρήσεις) με μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα, μεμονωμένα ή ομαδικά (συνεργασίες), προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, για τις μεγάλες επιχειρήσεις (μόνο για έργα συνεργασιών με επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους), 45% για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και φθάνει σε 50% σε περιπτώσεις συνεργασιών για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πακετοποίησης και συσκευασίας - ετικετοποίησης, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σχεδιασμό και πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση και προβολή, απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πηγή: Επιμελητήριο Μαγνησίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου