Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Δι@ύγεια στους δήμους

και στους Δήμους
Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011 έπρεπε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι οι Δήμοι όλης της χώρας, να αναρτούν στο Διαδίκτυο, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αποφάσεις τους (πρόγραμμα Δι@ύγεια).
Να επισημάνουμε οτι, οι αποφάσεις των ΟΤΑ που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή δεν αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν θα εκτελούνται, ενώ η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των αποφάσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
Γι΄αυτό το σκοπό οι ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες και εποπτεύομενοι φορείς) έπρεπε να συγκροτήσουν μέχρι τις 15 Φλεβάρη 2011 Ομάδες Διοίκησης Εργου (Ο.Δ.Ε.) που θα αναλάμβαναν την υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων στο Διαδίκτυο και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο.
Στη Σκόπελο π.χ. ορίστηκαν 6 άτομα «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Στους δύο δικτυακούς τόπους του Δήμου μας (http://www.skiathos.gr/ & http://www.skiathos.gov.gr/ ) ούτε πρόγραμμα Δι@ύγεια βρήκαμε ούτε καν τη σύνθεση της Ο.Δ.Ε..
Ευελπιστούμε να λειτουργήσει σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου