Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης- Γ.Ε.ΜΗ.

Από τις 4 Απριλίου 2011 που ξεκίνησαν επίσημα οι διαδικασίες για την σύσταση των Ο.Ε. και Ε.Ε. από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – Γ.Ε.ΜΗ. το Επιμελητήριο Μαγνησίας ήταν το πρώτο από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς τη σύσταση μιας Ο.Ε. ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στάδια.  
Με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης - Γ.Ε.ΜΗ. ξεκινάει μία νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου. Μέσω της ΥΜΣ η οποία υλοποιείται από τα Επιμελητήρια για τη σύσταση των Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τους συμβολαιογράφους για τη σύσταση των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. οι επιχειρηματίες θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα μόνο με μία επίσκεψη σε ένα σημείο και χωρίς να μετακινούνται . Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την ίδρυση τους (απόκτηση ΑΦΜ - φορολογική ενημερότητα, εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε. - ασφαλιστική ενημερότητα, πληρωμή των υποχρεώσεων προς Ταμείο Νομικών, εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, τέλη προς το Γ.Ε.ΜΗ., καταχώρηση στο Πρωτοδικείο κ.λπ.) πραγματοποιούνται μόνο μέσω της ΥΜΣ και ο συναλλασσόμενος δεν μετακινείται από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Με την επιτυχή έναρξη και λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – Γ.Ε.ΜΗ. και της απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύσταση των εταιρειών τα Επιμελητήρια υλοποιούν ένα πάγιο αίτημά τους και εξυπηρετούν με τον καλύτερο και συνάμα ταχύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις επιτυγχάνοντας τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου